ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Dr. Öğr. Üyesi Şahika Baysun - TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

İlk,orta ve lise eğitimlerimi İzmir’de tamamladım. 1989- 1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimimi tamamladım. 1998’de Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisasa başladım. 2003’te pediatri uzmanı olarak aynı hastanenin acil servisinde 7 ay görev yaptıktan sonra Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Nefroloji Kliniğinde yan dal ihtisasına başladım. Bu bölümde 4 yıl çalıştıktan sonra Ekim 2007’de Ankara Özel Mesa Hastanesi Pediatri Bölümünde uzman doktor olarak göreve başladım. 2010 yılında hastanenin TOBB-ETÜ’ye devrinden beri , TOBB-ETÜ Hastanesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde çalışmaya devam etmekteyim. Eylül 2020 itibarıyla da hem hastanede yarı zamanlı olarak hem de  kendi muayenehanemde hizmet vermekteyim.

YAYINLAR

A-Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan Makaleler

 • Demircin G, Baysun S, Bülbül M, Erdogan O, Oner A. Mycophenolate mofetil therapy in a child with Churg-Strauss syndrome.Pediatr Int.2010 Jun;52(3):164-6.
 • Demircin G, Delibaş A, Bek K, Erdogan O, Bülbül M, Baysun S, Oksal A,Memiş L, Oner A. A-one center experience with pediatric percutaneous renal biopsy and histopathology in Ankara, Turkey. Int Urol Nephrol.2009 Dec;41(4):933-9
 • Demircin G, Oner A, Erdogan O, Delibaş A, Baysun S, Bülbül M, Bek K, Oksal A. Long-term efficacy and safety of quadruple therapy in childhood diffuse proliferative lupus nephritis. Renal Fail.2008;30(6):603-9.
 • Baysun S, Demircin G, Erdogan O, Bülbül M, Yıldız YT, Oner A. Multiple visceral hematomas in a child with Familial Mediterranean fever:polyarteritis nodosa. Pediatr Nephrol.2008Aug;23(8):1233,1237-7.
 • Baysun S, Aydın OF, Atmaca E, Gürer YK. A comparison of buccal midazolam and rectal diazepam fort he acute treatment of seizures. Clin Pediatr. 2005Nov-Dec; 44(9):771-6.
 • Delibaş A, Oner A, Balci B,Demircin G,Bülbül M, Bek K, Erdogan O, Baysun S, Yılmaz E. Genetic risk factors of amyloidogenesis in familial Mediterranean fever. Am J Nephrol. 2005 Sep-Oct;25(5):434-40.
 • Delibaş A, Bek K, Bülbül M, Demircin G, Baysun S, Oner A. Necrotizing fasciitis in a child: a rare comlication of idiopathic neprotic syndrome. Pediatr Nephrol . 2005 Jan ;20(1):99-101
 • Kılıç BO, Baysun Ş, Gökçen TC, Akınbingöl İ, Arslan Z. An Unusual Presentation of Kawasaki Disease: Gallbladder Hydrops and Acute Cholestatic Hepatitis. Case Reports in Medicine. 2018. Article ID4930234. https//doi.org/10.1155/2018/4930234
 • Baysun Ş, Akar N. Weight Gain in Children During the Covid-19 Quarantine Period. J Paediatr Child Health.2020 Sep; 56(9):1487-1488

B- Ulusal Hakemli Dergilerde yayınlanan Makaleler

1- Baysun Ş, Demircin G.Tekrarlayan Ateş Sendromları. Arslan Z, editör. Pediatride Ateş. 1. Baskı.   Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019.p.31-40

C- Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Kongre Kitapçığına Basılan Bildiriler:

 • Demircin G, Fettah A, Baysun Ş, Bülbül M, Erdogan O, Arslan Z, Oner A. The Outcome and therapeutic difficulties in a child with Churg Strauss syndrome and necrotising cutaneous lesions. 14th European Paediatric Rheumatology Congress September 5-9,2007,İstanbul,Turkey.
 • Demircin G, Erdogan O, Bülbül M, Baysun Ş, Delibaş A, Bek K, Oner A. Clinical Findings and Outcome in Juvenile Dermatomyosis . 14th European Paediatric Rheumatology Congress September 5-9,2007,İstanbul,Turkey.
 • Oner A, Erdogan O, Baysun Ş, Bülbül M,Demircin G, Balkancı F. Grange Syndrome: an Extremely Rare Cause of Hypertension in a Child with Multiple Congenital Anomalies. 14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association. 31 August-4 September,2007,Budapest,Hungary.
 • Baysun Ş, Demircin G, Bülbül M, Erdogan O, Yıldız Y, Oner A. Polyarteritis Nodosa Presented with Multiple Visceral Hematomas in a Child with Mediterranean Fever. 14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association. 31 August-4 September,2007,Budapest,Hungary.
 • Demircin G, Erdogan O, Baysun Ş, Bülbül M, Oksal A, Oner A. Clinical Presentation of Infantile Oxalosis. 14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association. 31 August-4 September,2007,Budapest,Hungary.
 • Bülbül M, Baysun Ş, Erdogan O, Demircin G, Güngör S, Demirçeken F, Oner A. Renal Complications of D- Penicillamin Therapy in Wilson’s Disease. 14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association. 31 August – 4 September,2007,Budapest,Hungary.
 • Oner A, Erdogan O, Eren T, Demircin G, Bülbül M, Baysun Ş, Arda N. The Long Term Prognosis of Henoch-Schönlein Nephritis in Children. 14th Congress of the International Pediatric Nephrology Association. 31 August-4 September,2007,Budapest,Hungary.
 • Baysun Ş, Erdogan O, Bülbül M, Demircin G, Oner A. Mercury Intoxication As a Rare Cause of Childhood Hypertension. 39th Annual Meeting of The European Society for Paediatric Nephrology. September 10-13,2005, İstanbul, Turkey.
 • Baysun Ş, Bülbül M, Erdogan O, Demircin G, Oner A. Fatal Pulmonary Hemorrhage in a Child with Hemolytic Uremic Syndrome and Factor H Deficiency. 39th Annual Meeting of The European Society for Paediatric Nephrology. September 10-13,2005, İstanbul, Turkey.
 • Erdogan O, Bülbül M, Demircin M, Baysun Ş, Arda N, Oner A. Prognosis of FSGS Under Tune- Mendosa Protocol. 39th Annual Meeting of The European Society for Paediatric Nephrology. September 10-13,2005, İstanbul, Turkey.
 • Oner A, Kırmızıpekmez H, Bülbül M, Demircin G, Erdogan O, Baysun Ş. Etiology of Chronic Renal Failure in 295 Turkish Children. 39th Annual Meeting of The European Society for Paediatric Nephrology. September 10-13,2005, İstanbul, Turkey.
 • Demircin G, Erdogan O, Delibaş A, Bülbül M, Baysun Ş, Bek K, Oner A. Quadriple Therapy in Childhood Diffuse Proliferative Lupus Nephritis. 39th Annual Meeting of The European Society for Paediatric Nephrology. September 10-13,2005, İstanbul, Turkey.
 • Demircin G, Delibaş A, Bek K, Erdogan O, Bülbül M, Baysun Ş, Oksal A, Memiş L, Oner A. Spectrum of Renal Histopathology in Turkish Children Daignosed by Percutaneous Needle Biopsy: A 15-year Experience in a Single Center. 39th Annual Meeting of The European Society for Paediatric Nephrology. September 10-13,2005, İstanbul, Turkey.
 • Delibaş A, Bek K, Bülbül M, Demircin G, Baysun Ş, Oner A. Necrotising Fasciitis in a child: A Rare Complication of Idiopathic Nephrotic Syndrome. The 13th Congress of The International Pediatric Nephrology Association. 29 August-2 september 2004, Adelaide, Australia.
 • Bülbül M, Delibaş A, Bek K, Demircin G, Erdogan O, Baysun Ş, Oner A. An Analysis of Peritonitis in 103 Children on CAPD:over 10 years Experience. 1st Joint ISPD/EUROPD Congress. August2004-vol 24,suppl 2.
 • Oner A, Demircin G, Erdogan O, Bülbül M, Baysun Ş. Etiology of Chronic Renal Failure in 295 Turkish Children. 9th Asian Congress of Pediatric Nephrology, October 28-30,2005, Beijing, China.
 • Erdogan Ö, Demircin G, Çatlık A, Bülbül M, Baysun Ş, Akyüz SG, Öner A. Management and prognosis in Children with Steroid Resistant Focal Segmental Glomerulosclerosis . 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG). September 9-12, 2008, Kapadokya, Türkiye.
 • Akansoy S, Demircin G, Bülbül M, Erdogan O, Baysun Ş, Oner A. Causative Microorganisms and their Antibiotic Sensitivities in Childhood Urinary Tract İnfections. 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG). September 9-12, 2008, Kapadokya, Türkiye.
 • Demircin G, Akar N, Arslan Z, Baysun Ş, Akışın Y A, Is Clinical Significance of MEFV R202Q in FMF Patients More Than Previously Expected?. 9th International Congess of Familian Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflammatory Diseases. May 4-7, 2017, Northern Cyprus.
 • Demircin G, Arslan Z, Akar N, Baysun Ş, The Role of MEFV Mutations in PFAPA Syndrome. ?. 9th International Congess of Familian Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflammatory Diseases. May 4-7, 2017, Northern Cyprus.

D- Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiri ve Posterler

 • Uyar Ç, Oner A, Erdogan O, Demircin G, Bülbül M, Baysun Ş. Çocukluk yaş döneminde üriner sistem taşlarının incelenmesi. 49. Milli Pediatri Kongresi. 2005, İstanbul.
 • Sarı F.N, Oner A, Erdogan O, Demircin G, Bülbül M, Baysun Ş. Çocukluk yaş grubunda hematürinin etyolojik nedenleri. Milli Pediatri Kongresi. 2005, İstanbul.
 • Baysun Ş, Demircin G, Erdogan O, Bülbül M, Bek K, Delibaş A, Oner A. Nefrotik sendromlu bir olguda intrakardiyak tromboz. 5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi. 9-12 Ekim 2008, Kapadokya.
 • Kutlu A.O, Kara C, Baysun Ş, Atmaca E, Teziç T. Olgu Sunumu: Çocukluk Çağında Jod-Basedow. 8. Ulusal Pediyatrik Endokrinoloji Kongresi. 16-21 Aralık 2003, Erzurum.
 • Baysun Ş, Arslan Z. Konjenital Hipotiroidi ve Normal C1 İnhibitörlü ( tip3) Herediter Anjiyoödem Birlikteliği Olan iki Erkek Kardeş : Olgu Sunumu. 13. Uludağ Pediyatri Kongresi. 12-15 Mart 2017, Bursa.
 • Ardıçoğlu YA, Solun G, Arslan Z, Demircin G, Baysun Ş. Çocukluk Çağı Helicobacter Pylori Vakalarımız- Bir Özel Hastane Deneyimi. 62. Türkiye Milli Pediyatri Kongresi. 14-18 Kasım 2018, Antalya.
 • Baysun Ş, Demircin G. Antenatal Hidronefrozun Postnatal Değerlendirilmesi ve Sonuçları. TOBB-ETÜ Pediatri Sempozyumu. 22.02.2020, Ankara.
 • Ş Baysun, Bakır U, Aşıkdoğan ET, Akar N. İnfluenzaya Bağlı Gelişen Çocukluk Çağının Benign Akut Miyoziti. TOBB-ETÜ Pediatri Sempozyumu. 22.02.2020, Ankara.
 • Dur B, Baysun Ş, Arslan Z. Hazır Besinlerdeki Gizli Allerjen: Penisilin İdiopatik Anafilaksi Nedeni Olabilir Mi? TOBB-ETÜ Pediatri Sempozyumu. 22.02.2020, Ankara.
 • Baysun Ş, Bakır U, Aşıkdoğan ET, Ardıçoğlu YA, Akar N. Düşük Eritrosit İçi Çinko Düzeyi Katılma Nöbetini Tetikleyen Bir Faktör Olabilir Mi? 16. Ulusal Uludağ Pediatri Kış Kongresi. 08-11 Mart 2020, Bursa.

E- Ulusal Sempozyumlarda Konuşma

1-  Baysun Ş. Antenatal Hidronefroz Tanılı Bebeğe Yaklaşım. TOBB-ETÜ Pediatri Sempozyumu.  22.02.2020, Ankara.

 Kurs Katılımları

1-    Neonatal Resusitasyon Programı ,8-10 Ekim 2013, Ankara.

2-   Temel İyi Klinik Uygulamalar ( Ver 2.0) – Sertifika No: 28086-1

                   Faaliyetler

TOBB-ETÜ Pediatri Sempozyumu Sekreterya ve Düzenleme Kurulu. 22.02.2020, Ankara.